refuel
your experience

Akademia

Wydłużony okres międzyprzeglądowy dla silników o zapłonie iskrowym pracujących na benzynie bezołowiowej

Zadania w zakresie obsługi

W silnikach z filtrem oleju, po zmianie po początkowych 50 godz., całkowita wymiana oleju

Czas roboczy dla przeglądów konserwacyjnych:

  • benzyna ołowiowa: 50 godzin*
  • benzyna bezołowiowa: 100 godzin*

Wymiana filtra oleju (po okresie przejściowym)

Czas roboczy dla przeglądów konserwacyjnych:

  • benzyna ołowiowa: 50 godzin
  • benzyna bezołowiowa: 50 godzin

W silnikach z ekranem ciśnieniowym oleju, po wykonaniu zmian wynikających z okresu przejściowego, całkowita wymiana oleju.

Czas roboczy dla przeglądów konserwacyjnych:

  • benzyna ołowiowa: 25 godzin*
  • benzyna bezołowiowa: 50 godzin*

Wymiana/ nadzór/ czyszczenie ekranu ciśnieniowego oleju (po zmianach wynikających z okresu przejściowego)

Czas roboczy dla przeglądów konserwacyjnych:

  • benzyna ołowiowa: 25 godzin
  • benzyna bezołowiowa: 25 godzin

*Lub co 4 m-ce, którekolwiek będzie pierwsze; również: usuń, sprawdź, wyczyść oraz ponownie zainstaluj ekran ssania oleju.
Wytyczne odnoszące się do nadzoru filtra olejowego oraz części składowych ekranu ciśnieniowego oleju znajdują się w Biuletynie Operacyjnym nr 480.

List Operacyjny Lycoming Nr L 270
Ów List Operacyjny podkreśla korzyści wynikające z wydłużonego okresu na przeglądy jako rutynowe zastosowanie dla benzyn bezołowiowych przedstawionych w ostatnim wydaniu Instrukcji Operacyjnej nr SI-1070 dla modeli silników Lycoming.

0