refuel
your experience

Warter aviation

Produkcja i marka

Bogata tradycja marki poparta wiedzą i doświadczeniem

Warter aviation to marka benzyn lotniczych, które produkowane są przez WARTER fuels w Płocku.

WARTER fuels wywodzi się bezpośrednio z zakładu OBR – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego. Ośrodek został założony w 1972 roku, a od 2007 roku działa jako spółka akcyjna. Spółka prowadzi działalność w trzech obszarach: produkcyjnym, badawczym i naukowym.

Od 2000 roku zajmuje się produkcją  wysoce zaawansowanych benzyn lotniczych i dodatków paliwowych. Od samego początku swojej działalności OBR był wiodącym i szanowanym partnerem paliwowym w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2012 roku Ośrodek dołączył do Grupy Warter.  Obecnie pod marką WARTER Fuels dostarcza wysokiej jakości benzyny lotnicze do klientów z całego świata.

Oprócz najwyższej jakości produktów naftowych Warter Fuels SA specjalizuje się także w produkcji paliw rajdowych pod marką Warter Racing, depresatorów i dodatków uszlachetniających do olejów napędowych, opałowych oraz estrów, benzyn specjalnego przeznaczenia, rozcieńczalników, jak również chemikaliów ochronnych dla przemysłu.

Prowadzone przez Spółkę prace badawczo-rozwojowe obejmują: opracowania koncepcyjne, analizy techniczno-ekonomiczne, projekty modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, kompleksową ochronę antykorozyjną infrastruktury przemysłowej oraz opracowania z zakresu ochrony środowiska. Spółka prowadzi także szeroki wachlarz usług analitycznych w zakresie opracowywania metod analitycznych.

Wiele z prowadzonych prac badawczych zostało wdrożonych w przemyśle, gdzie przynosi wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne. Spółka bierze także czynny udział w realizacji europejskich projektów badawczych.

Warter Fuels SA nieustannie inwestuje w nowe technologie i oferuje innowacyjne produkty, które wyznaczają trendy na rynku. Surowe, międzynarodowe normy ustanowione przez regulatora przemysłu chemicznego zapewniają, że wszystkie produkty chemiczne są bezpieczne. Spółka posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością i BHP.

W zakresie zarządzania Warter Fuels SA posiada:

  • Certyfikat nr JB-24/1/2017 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdzający spełnienie wymagań norm PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN_N_18001:2004
  • Certyfikat nr PL-JB-24/1/2017 wydany przez IQNet potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10

W zakresie produkcji paliw lotniczych:

  • Certyfikat Zgodności Nr 124/Cw-4/18 wydany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dot. benzyny lotniczej AVGAS 100LL (F-18)
  • Certyfikat Zgodności Nr 115/Cw-2/16 wydany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dot. benzyny lotniczej AVGAS 100LL
  • Certyfikat Zgodności nr 10/OiB/2018 Wydany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych dot. benzyny lotniczej AVGAS 100LL
  • Certyfikat dopuszczający używanie AVGAS 100LL na terytorium Federacji Rosyjskiej wydany przez GosNII GA

Dzięki współpracy obu marek, benzyna lotnicza sprzedawana, dystrybuowana i promowana przez Warter aviation wykazuje nie tylko doskonałe właściwości eksploatacyjne. Jest ona łatwo dostępna, a jej ceny są mocno konkurencyjne.