refuel
your experience

Produkty

Lotniczy olej dymny/smoke oil

Img

Lotniczy olej dymny

Efektownie i ekologicznie.

Z troski o środowisko

To biały olej mineralny, bezpieczny dla środowiska, otoczenia i oczywiście dla pilota.

Środowisko jest dla nas ważne, dlatego w naszych działaniach stawiamy na ekologiczne rozwiązania.

Bezpieczeństwo

Podczas pokazów, dym nasuwa się na publiczność, dlatego nie może być w jakikolwiek sposób szkodliwy.

Aerobatic smoke oil powstaje dzięki rozpyleniu oleju parafinowego na rozgrzaną końcówkę wydechu silnika tłokowego. Jest nietoksyczny, biodegradowalny, a także posiada odpowiednią gęstość, dzięki czemu odparowuje w całości i nie stwarza zagrożenia dla publiczności i samego pilota.

Zastosowanie

Lotniczy olej dymny przeznaczony jest do użytku w instalacjach dymotwórczych, w samolotach wykorzystujących silniki tłokowe. Przed zakupem oleju, prosimy o uprzedni kontakt.

Nasz lotniczy olej dymny to gwarancja bezpieczeństwa i doskonałej jakości. Produkt  efektywnie podkreśla umiejętności akrobacyjne pilotów.

Przechowywanie

Olej dostępny jest w plastikowych kanistrach o pojemności 20 l oraz w stalowych beczkach, których pojemność wynosi 209 l.

Pliki do pobrania

Właściwości

Parametr Jednostka Wartość Metoda
Barwa w skali Saybolta +30 ASTM D 156
Gęstość w 15 °C g/cm³ 0,856 ISO 12185
Współczynnik załamania światła w 20 °C 1,4695 ASTM D 1218
Temperatura zapłonu °C 200 ISO 2592
Temperatura płynięcia °C -15 ISO 3016
Zawartość siarki % (m/m) <0,001 ISO 14596
Lepkość dynamiczna w 20 °C mPa*s 43,5 ISO 3104
Lepkość kinematyczna w 20 °C mm²/s 51 ISO 3104
Lepkość kinematyczna w 40 °C mm²/s 21 ISO 3104
Lepkość kinematyczna w 100 °C mm²/s 4,0 ISO 3104
Wartość podziału węgla C/N % % 35 DIN 51378
Wartość podziału węgla C/P % % 65 DIN 51378
Stałość gęstościowo-lepkościowa (VGC) 0,805 DIN 51378
Refractive Intercept (RI) 1,0431 DIN 51378
Punkt anilinowy °C 107 ISO 2977
Straty po odparowaniu (22h/107 °C) % (m/m) 1 ASTM D 972
Odparowalność Noack (1 h/250 °C) % (m/m) 35 ASTM D 5800
Ilość atomów węgla w łańcuchu po przedestylowaniu 5% oleju C20 ASTM D 2887/mod.
Wymagania dla czystości – białe oleje medyczne Zgodnie z Europ. Pharm. VII, US Pharm. 29;