refuel
your experience

Produkty

B 91/115

Img

paliwo B 91/115

Stosowane do napędu lotniczych silników tłokowych z zapłonem iskrowym – Asz-62IR, Ivchenko AI-14.

Benzyna lotnicza barwiona na zielono. To mieszanina węglowodorów, otrzymana z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. Zawiera dodatki: przeciwstukowe, barwiące, przeciwutleniające, antyelektrostatyczne, antykorozyjne.

Zastosowanie

Paliwo lotnicze B 91/115 jest stosowane do napędu lotniczych silników tłokowych z zapłonem iskrowym.

Przechowywanie

Benzyna lotnicza B 91/115 powinna być przechowywana w zbiornikach, które zabezpieczą paliwo przed oddziaływaniem: powietrza, wilgoci, zanieczyszczeń, promieni słonecznych i nadmiernych temperatur. Podziemne i naziemne zbiorniki o ograniczonej wymianie powietrza pozwalają ograniczyć straty związane z parowaniem i utratą najlżejszych pierwiastków.

Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie w obszarze odpowiedniego przechowywania paliwa.

Gwarantowane parametry techniczne

Benzyna lotnicza B 91/115 spełnia wymagania normy GOST 1012-72 w zakresie badanych parametrów.

Okres gwarancji

Benzyna lotnicza B 91/115 posiada 24 miesiące gwarancji.

Pliki do pobrania

Właściwości

Barwa Zielona
Właściwości przeciwstukowe
Liczba oktanowa motorowa /LOM / Min 91
Liczba wyczynowa Min 115
Skład frakcyjny
temp. początku destylacji °C Min 40
10% obj. destyluje do °C Max 82
50% obj. destyluje do °C Max 105
90% obj. destyluje do °C Max 145
97,5% obj. destyluje do °C Max 180
Pozostałość %(v/v) Max 1,5
Straty %(v/v) Max 1,5
Zawartość siarki mg/kg Max 300
Zawartość ołowiu gPb/l Max 1,60
Zawartość czteroetylku ołowiu(CEO) g CEO/kg Max 2,5
Gęstość w temp. 15°C kg/m3 Podawać wynik
Wartość opałowa MJ/kg Min 42,947
Temperatura krystalizacji °C Max (-60)
Działanie korodujące na miedź
przez 2h w t=100 °C stopień korozji Max 1
Zawartość żywic obecnych mg/100ml Max 3
Liczba jodowa gJ/100g Max 2,0
Zawartość węglowodorów aromatycznych % (m/m) Max 35
Prężność par w temperaturze 37,8°C kPa 29,3 – 48,0
Odczyn wyciągu wodnego Obojętny
Kwasowość mg KOH/100cm3 Max 0,3
Oznaczanie odporności na utleniane – Metoda okresu indukcyjnego Godz. Min 12