refuel
your experience

Produkty

AVGAS 115/145

Img

paliwo Avgas 115/145

Benzyna ołowiowa.

Benzyna lotnicza Avgas 115/145 jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. Do benzyny dodawane są dodatki przeciwstukowe, barwiące, przeciwutleniające, antyelektrostatyczne.

WYCENA PALIWA Wyślij zapytanie

Zastosowanie

Benzyna lotnicza Avgas 115/145 jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych.

Przechowywanie

Benzyna lotnicza powinna być przechowywana w zbiornikach chroniących paliwo przed kontaktem z powietrzem, wilgocią i zanieczyszczeniami, z dala od promieni słonecznych i nadmiernych temperatur (podziemne i naziemne zbiorniki o ograniczonej wymianie powietrza). Pozwala to ograniczyć straty związane z parowaniem i utratą najlżejszych pierwiastków, które mogą zmienić dwa kluczowe parametry: prężność par i skład frakcyjny. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby zapewnić bezpieczne i odpowiednie rozwiązania przechowywania benzyny.

Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie w zakresie bezpiecznego przechowywania paliwa. Wspólnie poszukujemy rozwiązań, które przyniosą maksimum efektów.

Gwarantowane parametry techniczne

Benzyna lotnicza Avgas 115/145 spełnia wymagania WT-15/OBR PR/PD/104.

Okres gwarancji

Odpowiednio przechowywane benzyna lotnicza spełnia wymagania powyższej specyfikacji w terminie nie krótszym niż 24 miesięcy od daty produkcji.

Pliki do pobrania

Właściwości

Barwa Purpurowa
Właściwości przeciwstukowe
Liczba oktanowa motorowa /LOM / Min 115
Liczba wyczynowa Min 145
Skład frakcyjny
Temp. początku destylacji °C Podawać wynik
10% obj. destyluje do °C Max 75
40% obj. destyluje do °C Min 75
50% obj. destyluje do °C Max 105
90% obj. destyluje do °C Max 135
Koniec destylacji °C Max 170
Wydajność %(v/v) Min 97
Pozostałość %(v/v) Max 1,5
Straty %(v/v) Max 1,5
Suma temperatur oddestylowania 10% obj.+50% obj.
°C Min 135
Zawartość siarki %(m/m) Max 0,05
Zawartość ołowiu gPb/l Max 1,28
Gęstość w temp. 15°C kg/m3 Podawać wynik
Wartość opałowa MJ/kg Min 44
Temperatura krystalizacji °C Max (-60)
Działanie korodujące na miedź
przez 2h w t=100 °C Stopień korozji Max 1
Zawartość żywic obecnych mg/100ml Max 3
Oddziaływanie z wodą
zmiana objętości ml Max 2
Przewodność elektryczna w temp. 20°C pS/m 50-450
Prężność par w temp.37,8 °C kPa 38,5-49
Stabilność oksydacyjna
w t= 100 °C przez 16 h
Zawartość żywic potencjalnych mg/100ml Max 6
Zawartość osadu mg/100ml Max 2
0