refuel
your experience

Produkty

AVGAS WA UL 91

paliwo AVGAS WA ul 91

Paliwo stworzone z myślą o Twoim prywatnym samolocie.

W zgodzie z ekologią

To bezołowiowa, wolna od etanolu, ekologiczna benzyna lotnicza.

Benzyna WA UL 91 dzięki dodatkom uszlachetniającym wykazuje bardzo dobre właściwości eksploatacyjne.

Dystrybucja

Dostarczamy paliwo na całym świecie.

Środowisko jest dla nas ważne, dlatego w naszych działaniach stawiamy na ekologiczne rozwiązania.

Ekologiczna benzyna lotnicza WA UL 91 otrzymywana jest w wyniku mieszaniny węglowodorów, którą uzyskuje się z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej, bez dodatków związków tlenowych. Benzyna wzbogacona jest o dodatki przeciwutleniające oraz antyelektrostatyczne, stanowiąc konkurencję dla paliwa samochodowego. Ze względów ekonomicznych paliwo samochodowe często stosowane jest zamiennie do napędu silników lotniczych, stwarzając tym samym zagrożenie. Właściwości benzyn samochodowych różnią się bowiem od cech paliwa lotniczego, dlatego nie powinny być stosowane do napędu silników lotniczych.

WYCENA PALIWA Wyślij zapytanie

Zastosowanie

Paliwo lotnicze WA UL 91 wykorzystywane jest do napędu lotniczych silników tłokowych z zapłonem iskrowym, a także samolotów ultralekkich. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją samolotu/silnika celem sprawdzenia, czy dana jednostka jest dopuszczona do użytkowania WA UL 91 oraz potwierdzenia procedury zmiany paliwa na WA UL91.

Przechowywanie

Paliwo lotnicze WA UL 91 należy przechowywać w odpowiednich warunkach. Dla zapewnienia właściwej ochrony benzyny (szkodliwe działanie powietrza, wilgoć, promienie słoneczne itp.), stosuje się podziemne i naziemne zbiorniki o ograniczonej wymianie powietrza. Zbiorniki pozwalają ograniczyć straty związane z parowaniem i utratą najlżejszych pierwiastków, które może zmienić prężność par i skład frakcyjny.

Wspieramy naszych klientów w zakresie odpowiedniego przechowywania paliwa.

Gwarantowane parametry techniczne

Benzyna lotnicza WA UL91 spełnia wymagania normy ASTM D 7547 i DEF STAN 91-90.

Okres gwarancji

Prawidłowo przechowywane paliwo lotnicze WA UL 91 odpowiada wymaganiom technicznym w okresie nie krótszym niż 2 lata od daty produkcji.

Pliki do pobrania

Właściwości

Barwa   Bezbarwna naturalna
Właściwości przeciwstukowe
Liczba oktanowa motorowa /LOM / Min 91
Liczba oktanowa badawcza /LOB / Min 95
Skład frakcyjny
temp. początku destylacji °C Podawać wynik
10% obj. destyluje do temp. °C Max 75
40% obj. destyluje do temp. °C Min 75
50% obj. destyluje do temp. °C Max 105
90% obj. destyluje do temp. °C Max 135
Koniec destylacji °C Max 170
Wydajność %(v/v) Min 97
Pozostałość %(v/v) Max 1,5
Straty %(v/v) Max 1,5
Suma temperatur oddestylowania
10% obj. + 50% obj. °C Min 135
Zawartość siarki % m/m Max 0,05
Gęstość w temp. 15°C kg/m3 Podawać wynik
Wartość opałowa MJ/kg Min 43,5
Temperatura krystalizacji °C Max (-58)
Działanie korodujące na miedź
przez 2h w t=100 °C Stopień korozji Max 1
Oddziaływanie z wodą
zmiana objętości ml Max ±2
Przewodność elektryczna
w temp. 20°C pS/m 50-450
Prężność par w temp.37,8 °C kPa 38-49
Stabilność oksydacyjna
w t=100°C przez 16h
Zawartość żywic potencjalnych mg/100ml Max 6
0