refuel
your experience

Produkty

Avgas 100 ll

Img

paliwo Avgas 100 LL

Jeden z gatunków paliwa Avgas, stosowany do samolotów o silnikach tłokowych.

Ta niskoołowiowa, barwiona na niebiesko, benzyna lotnicza jest obecnie najbardziej popularną odmianą paliwa lotniczego. Avgas 100LL jest mieszaniną węglowodorów, która powstaje w wyniku zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. Benzyna uzupełniana jest o dodatki: barwiące, przeciwutleniające, przeciwstukowe i antyelektrostatyczne.

Pary Avgas 100LL z powietrzem mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Prawidłowe użytkowanie i przechowywanie paliwa Avgas 100LL zapewniają właściwą stabilność chemiczną.

Zastosowanie

Avgas 100LL stosuje się do napędu lotniczych silników tłokowych.

Przechowywanie

Przechowywanie benzyny powinno przebiegać w szczególnych warunkach. Avgas 100LL należy przechowywać w zbiornikach, które zabezpieczą produkt przed niekorzystnym działaniem: wilgoci, powietrza czy zanieczyszczeń.

Naszym klientom zapewniamy pełne wsparcie w zakresie bezpiecznego przechowywania paliwa. Wspólnie poszukujemy rozwiązań, które przyniosą maksimum efektów.

Gwarantowane parametry techniczne

Skład i właściwości benzyny lotniczej AVGAS 100 LL spełniają wymagania normy DEF STAN 91-90 wydanie 3., ASTM D 910 oraz WT-09/OBR PR/PD/48.

Okres gwarancji

Benzyna lotnicza, która jest właściwie magazynowana, spełnia wymagania techniczne w czasie nie krótszym niż 2 lata od daty produkcji.

Pliki do pobrania

Właściwości

Barwa Niebieska
Właściwości przeciwstukowe
Liczba oktanowa motorowa /LOM / Min 99,6
Liczba wyczynowa Min 130
Skład frakcyjny
Temp. początku destylacji °C Podawać wynik
10% obj. destyluje do °C Max 75
40% obj. destyluje do °C Min 75
50% obj. destyluje do °C Max 105
90% obj. destyluje do °C Max 135
Koniec destylacji °C Max 170
Wydajność %(v/v) Min 97
Pozostałość %(v/v) Max 1,5
Straty %(v/v) Max 1,5
Suma temperatur oddestylowania 10% obj.+50% obj.
°C Min 135
Zawartość siarki %(m/m) Max 0,05
Zawartość ołowiu gPb/l 0,28-0,56 gPb/l.
Gęstość w temp. 15°C kg/m3 Podawać wynik
Wartość opałowa MJ/kg Min 43,5
Temperatura krystalizacji °C Max (-58)
Działanie korodujące na miedź
przez 2h w t=100 °C Stopień korozji Max 1
Zawartość żywic obecnych mg/100ml Max 3
Oddziaływanie z wodą
zmiana objętości ml Max.2
Przewodność elektryczna w temp. 20°C pS/m 50-450
Prężność par w temp.37,8 °C kPa 38-49
Stabilność oksydacyjna
w t= 100 °C przez 16 h
Zawartość żywic potencjalnych mg/100ml Max 6
Zawartość osadu mg/100ml Max 2