refuel
your experience

Dystrybucja

Tankowce

Tankowce to rozwiązanie stosowane w transporcie globalnym paliwa. Statki-cysterny przeznaczone są do transportu materiałów płynnych i należą do największych statków handlowych.

Całość załadunku i rozładunku przebiega poprzez rozbudowany układ rurociągów, a ich wielkość oraz pojemność sięga od kilku do kilkuset ton.

Img

Tankowce

Dystrybucja bez ograniczeń.

    0